top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

आरोग्य तपासणी

उपक्रम

व्यक्तिमत्व विकास शिबीर
व्यक्तिमत्व विकास शिबीर व आरोग्य चिकित्सा

अपारंपारिक ऊर्जा तंत्रज्ञान कार्यशाळा

सौरऊर्जा कार्यशाळा

व्यक्तिमत्व विकास शिबीर

पाचेरी आगर विद्यालय नामकरण सोहळा

शैक्षणिक साहित्य - प्रोजेक्टर

bottom of page