top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

   डी. व्ही. सावरगावकर प्रायमरी  आणि डॉ. श्रीधर चितळे  सेकंडरी इंग्लिश मिडियम स्कूल मार्गताम्हाने, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
शाळेची स्थापना - 14 - डिसेंबर - 2009   यु डायस नं. - 27320104604  शाळा सांकेतांक - 25.01.073

स्कूल संपर्क -

VISIT US

डी. व्ही. सावरगावकर प्रायमरी  आणि डॉ. श्रीधर चितळे  सेकंडरी इंग्लिश मिडियम स्कूल मार्गताम्हाने,  ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी ​

फोन नंबर - 02355 270077

 इमेल आयडी - 

bottom of page