top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

   डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, इंग्लिश मिडिअम स्कूल मार्गताम्हाने,  
ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
शाळेची स्थापना - 14 - डिसेंबर - 2009   यु डायस नं. - 27320104604  शाळा सांकेतांक - --.--.---

स्कूल संपर्क -

VISIT US

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठानच,इंग्लिश मडिअम स्कूल मार्गताम्हाने,  
ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी ​

फोन नंबर - 02355 270077

 इमेल आयडी - 

bottom of page