top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

दुर्गाबाई हरि वैद्य माध्यमिक विद्यालय व भागिर्थीबाई सुदाम पाटील ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस् , कॉमर्स (संयुक्त) अंजनवेल, ता- गुहागर,जिल्हा-रत्नागिरी.
  शाळेची स्थापना - 01 -जुन -1999   यु डायस नं. - 27320301002   शाळा सांकेतांक - 25.03.022

विद्यालयातील विविध  उपक्रम

परिसरातील लघुउद्योगांना भेटी , माहिती घेणे व मार्गदर्शन

20210801_095304.jpg

नजिकच्या प्राथमिक शाळांना भेटी व मार्गदर्शन

20220412_121044.jpg
20220412_120927.jpg

संगणक प्रशिक्षण

20220708_112415.jpg
20220708_112406.jpg

माझी सैनिक संघटना गुहागर व राष्ट्रीय स्वयं संघ शाखा गुहागर आणि जिल्हा संघ रत्नागिरी यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थित कारगील विजय दिन साजरा

20220726_173204.jpg

कै .तात्यासाहेब नातू स्मृतीदिन 

20220725_163845.jpg
20220725_161814.jpg

वक्तृत्व स्पर्धा

20220723_173343.jpg

व्यवसाय मार्गदर्शन 

उद्योजकीय मार्गदर्शन व मतदार जागृती

विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ

वृक्षारोपण

कारगिल विजय दिन

डॉ. तात्यासाहेब नातू स्मृतिदिन व्याख्यानमाला

........

शालेय क्रीडा स्पर्धा

bottom of page