डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

दुर्गाबाई हरि वैद्य माध्यमिक विद्यालय व भागिर्थीबाई सुदाम पाटील ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस् , कॉमर्स (संयुक्त) अंजनवेल, ता- गुहागर,जिल्हा-रत्नागिरी.
  शाळेची स्थापना - 01 -जुन -1999   यु डायस नं. - 27320301002   शाळा सांकेतांक - 25.03.022

विद्यालयातील विविध सहशालेय उपक्रम

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण
किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण
किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

साहित्यसागर भिंतीपत्रक प्रकाशन सोहळा
साहित्यसागर भिंतीपत्रक प्रकाशन सोहळा

साहित्यसागर भिंतीपत्रक प्रकाशन सोहळा

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण
किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण

किशोरी विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम

1/8

व्यवसाय मार्गदर्शन 

उद्योजकीय मार्गदर्शन व मतदार जागृती

विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ

वृक्षारोपण

कारगिल विजय दिन

डॉ. तात्यासाहेब नातू स्मृतिदिन व्याख्यानमाला

........

शालेय क्रीडा स्पर्धा