डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

वसंत जयराम भागवत विद्यामंदिर व वसंतराव आणि शांताताई पटवर्धन कनिष्ठ महाविद्यालय कला व वाणिज्य (संयुक्त) बोरगाव,ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
शाळेची स्थापना - 06 -जुन -1996   यु डायस नं. - 27320105203  शाळा सांकेतांक - 25.01.054

सहशालेय उपक्रम

अपूर्व विज्ञान मेळावा
अपूर्व विज्ञान मेळावा

अपूर्व विज्ञान मेळावा

एलिमेंटरी वं इंटर्मिजीइट मार्गदर्शन
एलिमेंटरी वं इंटर्मिजीइट मार्गदर्शन

एलिमेंटरी वं इंटर्मिजीइट मार्गदर्शन

गुणगौरव
गुणगौरव

गुणगौरव

अपूर्व विज्ञान मेळावा
अपूर्व विज्ञान मेळावा

अपूर्व विज्ञान मेळावा

1/12

विद्यालयातील विविध उपक्रम

व्यवसाय मार्गदर्शन

चित्रकला स्पर्धा

श्रमदान

हळदी कुंकू समारंभ

वर्षा सहल