top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

वसंत जयराम भागवत विद्यामंदिर व वसंतराव आणि शांताताई पटवर्धन कनिष्ठ महाविद्यालय कला व वाणिज्य (संयुक्त) बोरगाव,ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
शाळेची स्थापना - 06 -जुन -1996   यु डायस नं. - 27320105203  शाळा सांकेतांक - 25.01.054

शाळा संपर्क

VISIT US

वसंत जयराम भागवत विद्यामंदिर व वसंतराव आणि शांताताई पटवर्धन कनिष्ठ महाविद्यालय कला व वाणिज्य (संयुक्त) बोरगाव, ​

शाळेचा पत्ता - मु पो. बोरगांव

ता.चिपळूण,जिल्हा. रत्नागिरी.

पिन कोड. - 415701

दूरध्वनी - (02355) 204483

इमेल आयडी - vjbvborgaon@yahoo.com


 

bottom of page