डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

डॉ .सौ.सुचरिता निळकंठ ढेरे माध्यमिक विद्यालय, देवखेरकी,
ता.चिपळूण, जिल्हा-रत्नागिरी.
शाळेची स्थापना - 06 -जुन -1996   यु डायस नं. - 27320106403  शाळा सांकेतांक - 25.01.056 

विद्यालयातील विविध सहशालेय उपक्रम

आंतरराष्ट्रीय योग दिन
आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आंतरराष्ट्रीय योग दिन
आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आकृती रेखाटन स्पर्धा
आकृती रेखाटन स्पर्धा

आकृती रेखाटन स्पर्धा

आंतरराष्ट्रीय योग दिन
आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आंतरराष्ट्रीय योग दिन

1/5

भोंडला स्पर्धा

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम

वृक्ष लागवड

विद्यार्थी गुण गौरव समारंभ

वर्षा सहल श्री अमृतेश्वर मंदिर

चित्रकला स्पर्धा

मा.डॉ. निळकंठ ढेरे    (फ्लोरिडा अमेरिका)

यांची विद्यालयास सदिच्छा भेट

शालेय क्रीडा स्पर्धा