डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

कै. प्रेमजीभाई आसर छात्रालय, देवखेरकी, ता.चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी
वस्तीगृह स्थापना : 7 जून 1987
फेसबुक

वसतीगृहामधील विविध उपक्रम

सुर्यनमस्कार
सुर्यनमस्कार

सुर्यनमस्कार

10
10

सुर्यनमस्कार
सुर्यनमस्कार

सुर्यनमस्कार

1/2

फॅन्ड्री फाऊंडेशन  संस्था चिपळूण मार्फत शैक्षणिक साहित्य वाटप

फुलवा संस्था चिपळूण यांच्या मार्फत विद्यार्थ्याना स्नेहभोजन