top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

कै. प्रेमजीभाई आसर छात्रालय, देवखेरकी, ता.चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी
वसतिगृह  स्थापना : 7 जून 1987

वसतिगृहामधील विविध उपक्रम

फॅन्ड्री फाऊंडेशन  संस्था चिपळूण मार्फत शैक्षणिक साहित्य वाटप

फुलवा संस्था चिपळूण यांच्या मार्फत विद्यार्थ्याना स्नेहभोजन

bottom of page