डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

ग. ज.तथा तात्या वझे  विद्यामंदिर पाचेरी आगर, ता. गुहागर जि. रत्नागिरी
शाळेची स्थापना - 22-जुलै -1997   यु डायस नं. - 27320311404  शाळा सांकेतांक - 25.03.020

विद्यालयातील विविध सहशालेय उपक्रम

स्वविकास शिबीर
स्वविकास शिबीर

स्वविकास शिबीर

स्वविकास शिबीर
स्वविकास शिबीर

स्वविकास शिबीर

कृषी प्रदर्शन
कृषी प्रदर्शन

कृषी प्रदर्शन

स्वविकास शिबीर
स्वविकास शिबीर

स्वविकास शिबीर

1/11

कारगिल यशोगाथा

हितगुज संपादकाशी

डॉ. तात्यासाहेब नातू स्मृती दिन

वृक्ष लागवड

आरोग्य तपासणी

चित्रकला स्पर्धा

विज्ञान प्रश्नमंजूषा

अपूर्व विज्ञान मेळावा