top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

ग. ज.तथा तात्या वझे विद्यामंदिर पाचेरी आगर, ता. गुहागर जि. रत्नागिरी
शाळेची स्थापना - 22-जुलै -1997   यु डायस नं. - 27320311404  शाळा सांकेतांक - 25.03.020

संपर्क -

VISIT US

ग.ज . तथा तात्या वझे विद्यामंदिर पाचेरीआगर,  

शाळेचा पत्ता - मु. पो. पाचेरी आगर, ता- गुहागर,

जिल्हा-रत्नागिरी.

पिन कोड - 415726 

भ्रमणध्वनी - 9420054975.

इमेल आयडी -  gjvmpacheriagar@gmail.com

bottom of page